Quy trình làm việc

Đến với xây dựng Hưng Thịnh nhu cầu khách hàng sẽ được chúng tôi lắng nghe và tiếp nhận một cách tích cực. Sau đó quý khách hàng sẽ được nắm rõ quy trình làm việc từ báo giá cho đến khi thi công hoàn thành. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0865 993 398

  • Bước 1: TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN YÊU CẦU
  • Bước 2: ĐỀ XUẤT VÀ THẢO LUẬN PHƯƠNG ÁN
  • Bước 3: DUYỆT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
  • Bước 4: DUYỆT BÁO GIÁ THI CÔNG
  • Bước 5: KÝ HỢP ĐỒN