SỬA NHÀ.COI NGÀY TỐT XẤU

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 16679 | Cật nhập lần cuối: 2/13/2014 9:56:37 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Ngày sinh(dương lịch): Tháng/năm (DL) muốn xem: (ngày/tháng/năm) vd:01/12/2007 (tháng/năm) vd:10/2005 Tìm ngày tốt đối với Các ngày tốt nhất trong tháng Thứ 6, 01/07/2011-01/06/2011 (AL) Chủ nhật, 10/07/2011-10/06/2011 (AL) Thông tin thêm về người xem Các điều kiêng trong dân gian Khi làm các việc trọng đại người xưa còn tránh các năm gặp hạn Tam tai, Kim lâu hoặc Hoang Ốc Tránh các năm Tam Tai : - Các tuổi Thân, Tí, Thìn: Tam tai tại các năm Dần, Mão, Thìn. - Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam tai tại các năm Thân, Dậu, Tuất. - Các tuổi Hợi, Mão, Mùi: Tam tai tại những năm Tỵ, Ngọ, Mùi. - Các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: Tam tai tại những năm Hợi, Tý, Sửu. Tránh những năm phạm Kim Lâu : Là những năm: 12, 15 , 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75. Tránh những năm phạm Hoang Ốc : Là những năm: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48 , 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75. Nếu phạm vào Hoang Ốc hoặc Tam Tai thì còn có thể dùng được, nếu phạm vào hai trong ba yếu tố trên thì không nên tiến hành xây dựng, tu tạo nhà ở. Trường hợp đặc biệt không thể trì hoãn, nên dùng biện pháp thay thế.